Polityka prywatności

W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) współadministratorami Państwa danych osobowych są spółki z Grupy Neocity.

W skład Grupy Neocity wchodzą następujące spółki:

NEOCITY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie: ul. Grzybowska 3, 00-132 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000282464, posiadająca numer NIP 5272543065 oraz nadany numer REGON 141005880, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł.

NEOCITY PROJEKT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą: ul. Grzybowska 3, 00-132 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290649, posiadającej numer NIP 5272558109 oraz nadany numer REGON 141181788, o kapitale zakładowym w wysokości 930.000,00 zł.

NEOSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą: ul. Grzybowska 3, 00-132 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000267100, posiadającej numer NIP 1080002590 oraz nadany numer REGON 140815446, o kapitale zakładowym w wysokości 26.471.000,00 zł.

NEOVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą: ul. Grzybowska 3, 00-132 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000480096, posiadającej numer NIP 5252567708 oraz nadany numer REGON 146910170, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.

NEOCLASSIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą: ul. Grzybowska 3, 00-132 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000503297, posiadającej numer NIP 5252581507 oraz nadany numer REGON 147139310, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.

NEOVILLAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą: ul. Grzybowska 3, 00-132 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000288186, posiadającej numer NIP 5272554695 oraz nadany numer REGON 141046429, o kapitale zakładowym w wysokości 4.969.000,00 zł.

Zbierane przez Nas dane obejmują dane przekazywane poprzez formularz kontaktowy oraz niezbędne do podpisania umowy, między innymi: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, adres IP.

Powyższe dane przetwarzane są w celu przekazania odpowiedzi na zapytania ofertowe, przekazywania za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem zapytań ofertowych w celu świadczenia usług związanych z nabywaniem lokali mieszkalnych, w tym przesyłania informacji handlowej oraz ofert marketingowych własnych produktów i usług. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na zapytania ofertowe. Dane przetwarzane są również w zakresie niezbędnym do realizacji podpisanych przez Państwa umów i w związku z tym mogą być przekazywane osobom trzecim, w szczególności w zakresie czynności realizowanych przez wykonawców uczestniczących w realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego i pośredników nieruchomości oraz w zakresie obsługi księgowej, kadrowej, prawnej, informatycznej, transportowej i zarządzania nieruchomościami, a także dla celów wydawania promes oraz zgód na bezobciążeniowe wyodrębnienie Lokalu i innych oświadczeń.

Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub tak długo jak zobowiązują nas przepisy prawa.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych.

Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy office@neocity.com.pl

Polityka cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze lokalnym lub innym urządzeniu gromadzone podczas odwiedzin na stronach www.

Plik “cookie” zazwyczaj zawiera:

Używamy plików cookies w celu optymalizacji procesu korzystania z naszych stron internetowych, w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania z naszych stron internetowych. Dzięki temu ulepszamy strukturę i zawartość naszych stron internetowych, a także ułatwiamy Państwu korzystanie z nich poprzez prezentowanie spersonalizowanych informacji.

W każdej chwili mogą Państwo zablokować pliki cookies poprzez odpowiednie ustawienia w preferencjach wyszukiwarki internetowej (informacje jak to uczynic znajdą Państwo na stronie www.jakwylaczyccookies.pl). Proszę jednak pamiętać, że blokowanie plików cookies może uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności naszych stron.